Vykonávame nasledujúce služby:

  •  Opravy, rekonštrukcie, prestavby, príprava tlakových skúšok a vykonávanie skúšok tesnosti snímateľných a nesnímateľných cisterien a cisternových kontajnerov na prepravu nebezpečných látok tried 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 a 9 podľa dohody ADR
  • Vykonáva opravy ventilov, výmeny tesnení a iného príslušenstva k cisternám

LC Truckcentrum s.r.o. úzko spolupracuje s ITI TÜV s.r.o., Plzeň. K týmto službám má firma odborne vyškolený personál a dlhoročné skúsenosti

Opravárenská činnosť

  • Výmeny olejov vrátane výmeny filtrov u všetkých typov nákladných a osobných vozidiel
  • Mazanie vozidiel
  • Opravy nákladných vozidiel so zameraním na podvozkovú časť (nápravy, brzdy, príslušenstvo)
  • Autorizovaný servis PANAV

 

 

Kontakt:

Radek Gajič
tel: +420 605 287 017
email: gajic@truckcentrum.eu

« Späť