Oficiálna ekologická likvidácia osobných a nákladných vozidiel vrátane prívesov, návesov a traktorov.

Súčasné znenie zákona o odpadoch definuje povinnosť posledného vlastníka vozidla zapísaného v Registri vozidiel k jeho ekologickej likvidácii na vlastné náklady pri vyraďovaní vozidla z evidencie.
Naša spoločnosť je tu práve pre tieto prípady, vyriešite tieto problémy rýchlo, ekonomicky a v súlade so zákonom č.185/2001 Sb. Vystavujeme potvrdenia o prevzatí a zneškodnení vozidla, ktoré je vyžadované Registrom vozidiel na vyradenie vozidla z evidencie motorových vozidiel.
Podmienky: veľký TP, občiansky preukaz majiteľa a kompletne vozidlo. Pri splnení týchto podmienok je služba zdarma. Firma LC Truckcentrum s.r.o. je schopná zaistiť i odtiahnutie vozidla v rámci Karlovarského kraja. Jednotná cena 800 Kč vrátane DPH.

Kontakt:

Vlastimil Kalina
tel: +420 602 419 768
email: kalina@autokalina.cz

 

« Späť