Firma LC Truckcentrum s.r.o. je súčasťou národnej dopravnej a špedičnej skupiny LC net, zameranej najmä na železničnú a kombinovanú prepravu tekutých chemikálií, vrátane nebezpečných. S cieľom 100% garantovaného technického stavu prepravnej techniky bolo založené v Lomnici vlastné komplexné technické zázemie, ktorého služby využívajú všetky firmy skupiny LC net ( špecializácia na opravy a rekonštrukcie autocisterien a tank-kontajnerov ), ale aj české a zahraničné subjekty mimo túto skupinu.

Dodržanie termínov a celkovej kvality prepráv je po technickej stránke garantované nielen prísnym systémom technických kontrol celého nášho vozového parku ( nad rámec kontrol daných zákonom), ale aj odborne vyškoleným personálom s dlhoročnými skúsenosťami a špičkovým vybavením.

Technická pomoc, vrátane pneuservisu, je poskytovaná nepretržite 356 dní v roku po celých 24 hodín. Pri výstupných kontrolách a certifikovaní opravených alebo rekonštruovaných nádrží autocisterien LC Truckcentrum s.r.o. úzko spolupracuje s ITI TÜV s.r.o., Plzeň ako novinku, v súlade s ideou a znením súčasného zákona „O odpadoch“, vykonáva firma LC Truckcentrum s.r.o. oficiálnu ekologickú likvidáciu osobných a nákladných vozidiel vrátane prívesov, návesov a traktorov.

Název subjektu: L.C. TRUCKCENTRUM s.r.o

Spisová značka: C 20858 vedená u Krajského soudu v Plzni

Sídlo: Lomnice u Sokolova, Kraslická 77, PSČ 357 04

Identifikační číslo: 280 00 641

Den zápisu: 17.12.2007