Cestná a kombinovaná doprava tank-kontejnery vrátane rozvozu

Zaisťujeme kontajnerové prepravy po celej Európe, východná Európa je našou špecialitou.

Vďaka spojeniu s holandskou firmou RMI máme zaistený rýchly prístup k širokej palete tankových kontajnerov, prepravy kontajnerov realizujeme s prednými operátormi kontajnerových vlakov, prípadne špecializovanými železničnými špeditérmi.

V Nemecku, Českej republike a Slovenskej republike vlastníme špeciálne železničné šasi, ktoré zaisťujú prepravy po diaľnici, v ostatných teritóriách zaisťujeme služby na diaľnici so zmluvnými špeditérmi.

Tento balík skúseností, bezpečnosti a spoľahlivosti je k dispozícii našim zákazníkom.

Komunikácia v českom, nemeckom, anglickom, francúzskom, poľskom alebo ruskom jazyku.