LC NET má k dispozícii flotilu cisternových návesov s objemom 26 – 48 cbm, ktoré môžu prepravovať kvapalný nebezpečný tovar v triedach ADR 3, 5.1, 6.1, 8 a 9

Firma disponuje aj s vysoko špecializovanými izolovanými cisternami (tr. V2A a V4A) s možnosťami následného ohrievania s jednou až štyrmi komorami a pogumovaným tank-kontejnerom o obsahu 19 cbm s povrchovou úpravou Chemoline 8.

Uvedenou špecifikáciou cisterien nie je možné prepravovať plyny v akejkoľvek forme skupenstva.

Cisterny sú vybavené výpustným potrubím o svetlosti 80 mm a možnosti pre pripojenie potrubia pre spätný odvod pár o svetlosti 50 mm. Štandardne sú spoje istené pomocou koncovky ISO 28450. Na základe požiadavky je možnosť vybavenia ďalšími druhmi koncoviek (hasičskými, mliekarskými a francúzskymi, prípadne ďalšími atypickými koncovkami). Súpravy sú vybavené kompresormi pre vykládku vlastnou silou, ktorú nie je možné používať pre produkty s bodom vzplanutia pod 60° C.

Firma má k dispozícii aj kontajnerové podvozky vrátane tank-kontejnerov. Je schopná realizovať požiadavky zákazníkov i v kombinovanej doprave.

Pre viac informácií o technických parametroch cisterny si kliknite na obrázok.

JEDNOKOMOROVÝ CISTERNY

TROJKOMOROVÝ CISTERNY

ŠTVORKOMOROVÝ CISTERNY