FLEXITANKY ponúkajú nezávislé, spoľahlivé a cenovo efektívne alternatívy k ISO tankom. Dôraz je kladený na špecifické riešenie pre jednotlivé požiadavky zákazníka s rôznymi typmi a značkami flexitankov.

FLEXITANK je flexibilná, ľahká a skladacia nádoba. Je charakterizovaná:

 • Ako jednorazový prepravný obal zabudovaný v bežnom 20´kontejneru
 • Má nízkou hmotnosť a jednoduchú inštaláciu
 • Nízkou cenou obalu a tím i výslednou ekonomikou prepravy
 • Malými nároky na skladovanie v zloženom stave pred zabudovaním
 • Plnou recyklovateľnosťou
 • Jednorazovým použitím vylučujúcim kontamináciu prepravovaného produktu
 • Je vhodný pre pravidelné, opakujúce se prepravy
 • Organizácia prepráv je totožná s ostatnými kontejnermi
 • Ako jedno rázový prepravný obal je výhodný, najmä do destinácií bez možnosti spätného vyťaženia (napr. krajiny GUS,UA,BY)
 • Nie je možné v ňom prepravovať látky klasifikované ako nebezpečné podľa medzinárodných predpisov pre dopravu nebezpečných vecí

Okruh přepravovaných látek, zejména

 • Chemických materiálů, olejů, emulzí, disperzí, latexu
 • Silikonů, silikátů, barev
 • Potravinářských produktů, vína, jedlých olejů, ovocných šťáv a jejich koncentrátů, sirupů, melasu a vody

Vnější obal

Polypropylenová tkanina, odolná proti dynamickým rázům kapaliny, které vznikají při přepravě

Vnitřní obal

Vrstvy folií vhodných podle specifik přepravované kapaliny. Nápustný/výpustný ventil v horní nebo spodní části Další technická specifikace podle konkrétního typu přepravovaného produktu.