Spoločnosť LC NET realizuje dopravu kvapalného tovaru v tank-kontejneroch kombinovanou dopravou (diaľnice – vlak (loď) – diaľnice).

Na základe získaných skúseností ponúkame nasledujúce služby:

  • Kombinované prepravy dom – dom tekutých chemikálií v tank-kontejneroch a flexitankoch
  • Prenájom TC podľa špecifikácie produktov
  • Čistenie a následné opravy TC
  • Uskladnenie nevyužitých TC v areáli LC
  • Rozvoz TC z terminálov na nakládku, vykládku prípadné čistenie a odvoz späť na terminál.

Jednokomorový

 

26-FT Up to 35 Mł

20-FT Up to 17,5 Mł

20-FT Up to 27 Mł

23-FT Up to 30 Mł

Viackomorové

 

30-FT Up to 32 Mł

26-FT Up to 35 Mł