Spoločnosť LC NET ponúka servisnú službu – rozvoz tank-kontejnerov z terminálov v Európe na nakládku, vykládku, prípadne čistenie alebo odvoz podľa ďalších dispozícií.

K dispozícií sú kontajnerové podvozky, ktoré sú špecialne konštruované pre dopravu tank-kontejnerov (ďalej „TC“) a sú v úprave pre dopravu nebezpečného tovaru podľa predpisov ADR. (Ďalšie súpravy sú v zálohe používania pre interné potreby spoločnosti).

Vodiči sú školení na medzinárodnú dopravu a dopravu na nebezpečného tovaru podľa noriem ADR, ďalej poznajú charakteristiku dopravy kvapalného tovaru (nakládka, vykládka, prekládka produktov, colná problematika, charakteristika dopravovaných látok a.pod), sú schopní odborne riešiť prípadné komplikácie v priebehu dopravy.

Charakteristika súprav pre rozvoz

  • Ťahač + náves (osy 2 x 3+3 ; 2+3) v úprave ADR
  • Náves je vybavený odkvapovou vaňou, ktorá zachytáva prípadné úniky produktu pri manipulácií s hadicami
  • Súprava je vybavená hadicami pre vykládku chemických produktov (2 x 5 metrov)
  • Vykládku je možno vykonať vlastnou silou pomocou kompresorov na ťahači (neplatí však pre látky s bodom vzplanutia pod 60°C)
  • Návesy môžu prevziať TC od 20 ft. do 30. ft.
  • Súprava je štandardne vybavená pre vykládku (nakládku) koncovkami typu MK 80 (nemecké rychlospojky), francúzskou koncovkou a hasičskou koncovkou B, vybavené ďalšími priechodkami je možné po odsúhlasení so zadávateľom dopravy
  • Súprava je vybavená štandardnými prechodmi pre pripojenie na systém spätného odvodu pár
  • Možnosť využitia súprav i pre medzinárodnú dopravu
  • Vozidlo je v spojení s dispečingom pomocou mobilného telefónu 24 hodín denne