FLEXITANKY nabízejí nezávislé, spolehlivé a cenově efektivní alternativy k ISO tankům . Důraz je kladen na specifické řešení pro každý jednotlivý požadavek zákazníka s různými typy a značkami flexitanků.

FLEXITANK je flexibilní, lehká a skládací nádoba. Je charakterizován:

 • Jako jednorázový přepravní obal zabudovaný v běžném 20´kontejneru
 • Má nízkou hmotnost a je snadně instalován
 • Nízkou pořizovací cenou obalu a tím i výslednou ekonomikou přepravy
 • Malými nároky na skladování ve složeném stavu před zabudováním
 • Plnou recyklovatelností
 • Jednorázovým použitím vylučujícím kontaminaci přepravovaného produktu
 • Je vhodný pro pravidelné, opakující se přepravy
 • Organizace přeprav je totožná s ostatními kontejnery
 • Jako jednorázový přepravní obal je výhodný zejména do destinací bez možnosti zpětného vytížení (např. země GUS,UA,BY)
 • Nelze v něm přepravovat látky klasifikované jako nebezpečné podle mezinárodních předpisů pro dopravu nebezpečných věcí

Okruh přepravovaných látek, zejména

 • Chemických materiálů, olejů, emulzí, disperzí, latexu
 • Silikonů, silikátů, barev
 • Potravinářských produktů, vína, jedlých olejů, ovocných šťáv a jejich koncentrátů, sirupů, melasu a vody

Vnější obal

Polypropylenová tkanina, odolná proti dynamickým rázům kapaliny, které vznikají při přepravě

Vnitřní obal

Vrstvy folií vhodných podle specifik přepravované kapaliny. Nápustný/výpustný ventil v horní nebo spodní části Další technická specifikace podle konkrétního typu přepravovaného produktu.