Společnost LC NET nabízí servisní službu – rozvoz tankkontejnerů z terminálů v Evropě na nakládku, vykládku, případně čištění nebo odvoz podle dalších dispozic.

K dispozici jsou kontejnerové podvozky které jsou specielně konstruovány pro dopravu tank-kontejnerů (dále „TC“) a jsou v úpravě pro dopravu nebezpečného zboží podle předpisů ADR. (Další soupravy jsou záloze používána pro interní potřeby společnosti).

Řidiči jsou školeni pro mezinárodní dopravu a pro dopravu nebezpečného zboží podle úmluvy ADR, dále znají charakteristiku dopravy kapalného zboží (nakládka, vykládka, překládka produktu, celní problematika, charakteristika dopravovaných látek a.p.), jsou schopni odborně řešit případné komplikace v průběhu dopravy. 

Charakteristika souprav pro rozvoz

  • Tahač + návěs (osy 2 x 3+3 ; 2+3) v úpravě ADR
  • Návěs je vybaven odkapovou vanou, která zachycuje případné úniky produktu při manipulaci s hadicemi
  • Souprava je vybavena hadicemi pro vykládku chemických produktů (2 x 5 metrů)
  • Vykládku je možno provést vlastní silou pomocí kompresoru na tahači (neplatí však pro látky s bodem vzplanutí pod 60°C)
  • Návěsy mohou převzít TC od 20 ft. do 30. ft.
  • Souprava je standardně vybavena pro vykládku (nakládku) koncovkami typu MK 80 (německé rychlospojky), francouzskou koncovkou a hasičskou koncovkou B, vybavení dalšími přechodkami je možné po odsouhlasení se zadavatelem dopravy
  • Souprava je vybavena standardními přechody pro připojení na systém zpětného odvodu par
  • Možnost využití souprav i pro mezinárodní dopravu
  • Vozidlo je ve spojení s dispečinkem pomocí mobilního telefonu 24 hodin denně