Pozvánka na valnou hromadu 2016

Statutární ředitel společnosti

 L. C. SOKOTRANS REALITY a.s.,

IČ 45352348, se sídlem v Sokolově, Tovární 610, PSČ 356 01,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 266

svolává tímto řádnou valnou hromadu společnosti

Datum konání:   23. 6. 2016 v 10.00 hodin

Místo konání:     sídlo společnosti v Sokolově, Tovární 610, PSČ 356 01

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je 16. 6. 2016

Více informaci v příloze, která je ke stažení ZDE